afficheOnze school is één van de 20.000 meetpunten waar de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten wordt in het kader van het 'CurieuzeNeuzen' project.

 20.000 Vlaamse burgerwetenschappers

raam

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een burgeronderzoek waarbij de hele Vlaamse bevolking actief betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek.

Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen. De resultaten worden bekendgemaakt in september 2018.

“Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland”, zegt Meysman. “Elke deelnemer zal bovendien ook zijn persoonlijk resultaat krijgen en zo weten hoe gezond de lucht in zijn straat is.”

CurieuzeneuzenLuchtkwaliteit bovenaan de agenda

“Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging die door het verkeer wordt veroorzaakt”, zegt Katrien Smet, woordvoerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij. “Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten op gezondheid en milieu. Het verkeer draagt voor meer dan de helft bij aan de totale uitstoot van NO2 in Vlaanderen.”

Algemeen

Ga naar boven