Donderdag 6 december was het weer zover… SINTERKLAAS kwam op bezoek.

Zoals elke jaar had hij drie zwarte pieten bij!

Het feest begon al ’s morgens vroeg. Na het tweede belsignaal om 8u25 maakten de leerlingen, juffen en meesters een hele lange erehaag. Die startte aan het voetpad en liep tot tot op de speelplaats van de lagere school. Enkele mama’s en papa’s die aan de schoolpoort stonden, genoten mee van het spannende wachten op de aankomst van de Sint. Dit jaar was het niet de Sint die als eerste de schoolpoort binnenkwam maar één zwarte piet. Die reed voorop reed met een step! De Sint volgde hem op de voet. De Sint en ook wij waren een beetje bezorgd…waar waren de 2 andere pieten gebleven? Nadat we de Sint en de piet hadden verwelkomd, kwamen gelukkig ook de andere pieten ook tevoorschijn. Het feest kon beginnen! In de turnzaal lieten onze kleuters en leerlingen zien hoe ze zich hebben voorbereid op de komst van de grote kindervriend. Eerst waren de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar aan de beurt, na de speeltijd was het de beurt aan de kleuters. De namiddag was gereserveerd voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Niet alleen onze kinderen maar ook de juffen, meesters, de Sint en de pieten hebben met volle teugen genoten van deze fantastische dag.

Dank u wel, Sinterklaas en zwarte pieten! We zien jullie heel graag volgend jaar terug. Ook heel erg bedankt voor de 2 mooie nieuwe steppen die de pieten hebben achtergelaten.

 

Algemeen

Ga naar boven