Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak geconfronteerd met pestsituaties: als slachtoffer, pester of als omstaander. Ook ouders en begeleiders van kinderen en jongeren komen ermee in aanraking.
Alleen als we er ons bewust van zijn, kunnen we samen beginnen werken aan een meer pestvrije wereld. Daarom willen Kies Kleur tegen Pesten en haar partners tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten extra aandacht voor dit probleem. Met STIP IT willen we dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen tonen dat ze pesten niet oké vinden.

Met 4 stippen op zoveel mogelijk handen maken we samen een krachtige vuist tegen pesten.

Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:

- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
- Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Algemeen

Ga naar boven