Elk jaar kiezen de kinderen van het 6de leerjaar een organisatie die ze willen steunen tijdens de warmste week.
De kinderen kozen dit jaar het 'we love Marie fonds'. Deze organisatie staat in voor doeltreffende hulp aan langdurig zieke kinderen. De organisatie maakt knuffels voor zieke kinderen die hun troost bieden in moeilijke periodes. Deze knuffels kregen de naam 'Sterrenwachters'.
Om de organisatie te steunen organiseert het 6de leerjaar de laatste week voor de kerstvakantie muziek tijdens elke middagpauze. Dagelijks na schooltijd kunt u ons winterkoor vinden aan de schoolpoort, een vrije bijdrage is leuk.
De laatste schoolweek kunnen de kinderen tijdens de middagpauze een kop warme soep kopen. Bedankt voor jullie steun!

Algemeen

Ga naar boven