Het Sint-Jozefinstituut werd opgericht rond 1895 als vrije meisjesschool in opdracht van Gravin Alfred de Baillet-Latour. De school bestaat uit een klassenvleugel en een kloosterwoning. De gebouwen werden ontworpen in 1895 door L. Van Mechelen.

School en klooster

Rechts de voormalige kloosterwoning van twee bouwlagen en drie traveeën. Centraal smalle inkomtravee onder dakuitsprong. Gevel gedecoreerd met banden en borstweringen in baksteenreliëf.

gevel_vroeger.jpg

Links, in het verlengde van de kloosterwoning, de schoolvleugel met klaslokalen. Oorspronkelijk telde het gebouw één bouwlaag. In 1898 werd een aanbouw van een klaslokaal gerealiseerd. In 1945 was een herstelling van oorlogsschade nodig. De volledige schoolvleugel werd verhoogd met één bouwlaag, naar verluidt pas in 1949, mogelijk naar een ontwerp uit 1911-1912 van Eugeen Dieltiëns. Sobere bakstenen gebouwen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Oorspronkelijke getoogde muuropeningen, bij de schoolvleugel in verdiepte rechthoekige muurvlakken. In het later verhoogde gedeelte rechthoekige vensters.

Voorgevel rond 1949
Achtergevel rond 1949

Naast het oorspronkelijke gebouw werden er nog een aantal bijgebouwen opgetrokken:

  • Het gebouw dat nu dienst doet als refter voor de lager school huisvestte vroeger de kleuterschool en werd gebouwd omstreeks 1954.

Kleuterschool

 

  • 1964: Prefabklassen (afgebroken in 2012)
  • 1990: Turnzaal (en - afgebroken in 2012 -  bijkomende kleuterklassen, secretariaat en directielokaal),
  • In de loop van de jaren '90 werden ook nog een aantal containerklassen geplaatst
  • 1998: Renovatie oude schoolgebouw en klooster en bouwen van een bijkomende vleugel met extra klassen achter het gerenoveerde kloostergebouw (ingehuldigd in 1999) - verwijderen containerklassen. 
  • 2012:  Ingebruikname van een volledig nieuwe kleuterschool (met daarin ook enkele lokalen voor de lagere school, secretariaat en directiekantoor).
  • 2016:  Afbraak en wederopbouw van het sanitair blok van de lagere school (annex refter)

Voor een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van Sint-Jozef Ekeren tot 2003 verwijzen wij naar het boek 'Nostalgie naar de Schoolbanken - Sint-Jozef Instituut Ekeren-Donk' van Robert Vervoort ISBN 90-5325-233-9.

 

Ga naar boven