Voor de oudste kleuters betekent het einde van dit schooljaar ook het einde van de kleuterschool. Zowel de juffen als de kleuters hebben hun uiterste best gedaan om er een fijn afstudeerfeest van te maken: een dansje, een liedje, een afstudeerhoed en natuurlijk ... een ECHT diploma dat plechtig werd uitgereikt. Wees maar zeker dat ze dit moment nooit zullen vergeten!

We wensen hen een fijne start en en veel leerplezier in het 1ste leerjaar.

Algemeen

Ga naar boven