Juf Dette van de Giraffenklas startte 39 jaar geleden haar loopbaan op Sint-Jozef. Ondertussen heeft ze bijna 1000 kleuters in haar klasje gehad. Vanaf volgend schooljaar mag ze genieten van een welverdiend pensioen. Natuurlijk wilden we die loopbaan feestelijk afsluiten. Dat deden we op vrijdag 23 juni. Het feest startte 's ochtends met een erehaag gevormd door alle kleuters, leerlingen en collega's.  Samen met haar man (meester Lu) werd ze naar school vervoerd met een mooi versierde riksja. Natuurlijk werd er de hele dag nog uitbundig gevierd: er werd gedanst, gezongen en geklonken op haar gezondheid! Langs deze weg nog een extra 'dankjewel' aan alle oud-leerlingen die zich hadden vrijgemaakt om haar aan het einde van deze feestelijke dag te verrassen met een bezoekje aan onze school.

Beste juf Dette, dankjewel voor al die goede zorgen gedurende al die jaren. We zullen je missen en hopen dat je ons bij gelegenheid nog wel eens een bezoekje kan brengen. Geniet van je pensioen, het is je van harte gegund!

Algemeen

Van Adres: Naar:

Ga naar boven